24 september 2012

tillbaks igen!

Efter ytterligare teknikstrul kom ett visst motstånd för att starta. Inte för att det är oviktigt eller ointressant utan för att det kändes svårt att veta var man skulle börja om vid semesterns start, slut eller när.... Nu tar jag avstamp i delårsbokslut per sista augusti samt prognos för helåret. Delårsbokslutet ser hyfsat ut men det gör dessvärre inte prognosen för resten av året.... Det är jobbigt! Jag har länge- in till förra veckan trott att vi skulle klara oss utan större verksamhetsförändringar(besparingskrav) nästa år. Jag har trott att de ( på sina håll ganska tuffa) förändringar som gjorts inför i år skulle ge lite andrum för nästa år då vi får helårseffekt av dessa. Om prognosen stämmer ser detta svårt ut! De budskap som gått ut från politiken via kommunledningen är därför RESTRIKTIVITET. Inga köpstopp, Ingen "farfarsprincip" men däremot sunt förnuft och i dagsläget inte utrymme för det lilla extra, eller inte utrymme för det som kan vänta till nästa budgetår. Jag hade hoppats att den återbetalning vi fått från AFA försäkring skulle medge att vi lade fram förslag till politiken som kunde innebära minskade driftskostnader på sikt. Det ser nu ut som det utrymmet är borta:-( Är allt då bara restriktivitet och besparing på besparing???Nej det tycker jag inte! Förrutom et fantastiskt arbete med de traditionella kommunala verksamheterna bedrivs tre stora utvecklingsprojekt. SOLARIS som fortfarande är Sveriges största socialfondsprojekt är ett intensivt arbete för att minska utanförskapet och vi hoppas att det leder till ökat välbefinnande och mindre kommunala kostnader på sidan försörjningsstöd Förstudien avseende bredband som utvecklat till ett genomförandeprojekt där kommunen spelar en viktig roll(Även om det inte är ett kommunalt ansvar) för att det skall bli möjligt med "fiber till alla" Förstudien avseende en skidtunnel i Gällö. Potentialen här är jättestor Sveriges nu enda skidtunnel i Torsby drar mellan 30 000-40 000 besökare varje år! Det är svårt att gissa vad en tunnel i Region Jämtland med sin outdoor/skidprofil skulle kunna ge. Men jag tror att det är det i dagsläget som har störst potential till tillväxt och nya arbetstillfällen i vår kommun. //Bengt

Inga kommentarer: