26 augusti 2015

Höst igen

Sommarmånaderna är över och verksamheterna är i allt väsentligt tillbaks i vardagen.
Igår Kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor idag Kommunstyrelsens sammanträde.

Arbetet med budget 2016 är i full gång! Vi har tappat skatteintäkter trots att befokningstalen ser bra ut. Vilket i huvudsak beror på att vi tappar andelar av rikets totala mängd. Konsekvensen av detta är att vi återigen står inför ganska omfattande förändringar.


Med detta i bagaget är det extra roligt att fiberutbyggnaden äntligen kommit igång i Bräcke centralort. Att detta är möjligt utan kommunala skattemedel är fantastiskt! Telekommunikation är egentligen statens ansvar och Post och Telestyrelsen är kontrollmyndighet. Här har marknadskrafterna lyst med sin frånvaro och innovativa lösningar och ett stort ideellt engagemang visar att det ändå går att vara framgångsrik mot alla odds.


Jag skall nu när höstmörkret börjar komma försöka vara mer aktiv här, Kanske har ni också mer tid att läsa om aktuella saker och vad som rör organisationen och vad som rör sig i huvet på kommunchefen


//Bengt

Inga kommentarer: