17 juni 2010

Arbetsrättskonferens i Sundsvall

Intressant dag i Sundsvall med nestorn i arbetsrätt Tommy Iseskog. Bland annat hade vi en genomgång av de fall som arbetsgivare och arbetstagarorganistionerna(facken) tvistat om och som hamnat i arbetsdomstolen(AD) under april och maj i år. Många av de tvister som tas upp nu ägde rum hösten 2008! Jag ser viktiga principiella frågor bland fallen. Men också sådant som ser ut som triviala saker som rimligen inte ens borde bli en tvistefråga men som för några inneburit ett och ett halvt år av osäkerhet. Hur som helst kan vi lära en hel del om var gränsen för det tillåtna går genom att studera domar i AD. Då tänker jag såväl gränsen för vad en medarbetare får göra under sin arbetstid men också vad vi som arbetsgivarrepresentanter får göra med anledning av detta.
//Bengt

Inga kommentarer: