28 december 2011

En annorlunda jul

Annandagens afton 15:00 telefonkonferens med Länsstyrelsen med anledning av att ett yrväder vid namn "Dagmar" är på väg mot Sverige...
Kort därefter samtal med chefen vård och omsorg för att förvarna hemtjänstpersonalen

Nu följer en febril verksamhet och många gör ett fantastiskt arbete. Vardaghjältar som ser vad som behöver göras, tar initiativ och agerar. Men också stora osäkerheter listan på vilka som var utan el var betydligt längre än listan över de som hade el. Svårigheterna att få en lägesbild när kommunikationerna är brutna visar sig men återigen improviserar medarbetare.

Nu två dygn senare är vi på väg mot normaltillstånd även om inte alla ännu återfått elen och även om långt ifrån alla återfått fast telefoni. Jag är imponerad över vilken kompetent organisation vi har och hur väl saker fungerar när de måste.
//Bengt

Inga kommentarer: