23 januari 2012

Uppdatering Januari 2012

Vi lever i en för mig ny värld, för första gången under mina sex år i Bräcke kommun startar vi året utan att ha en fastställd verksamhetsplan med tillhörande detaljbudget. Vi har en fastställd preliminär kommunplan och intill dess att en slutlig antas av Kommunfullmäktige är det den som gäller. Det är bara att konstatera att de nödvändiga besparingsförslagen inte hann bearbetas i tillräcklig omfattning för att den folkvalda församlingen i december skulle kunna göra tydliga val av vad skatter och statsbidrag skulle räcka till. Det pågår därför nu ett intensivt arbete med att ta fram förslag så att nästa fullmäktige kan anta årets detaljbudget. Samtidigt som årsredovisningarna för 2011 och planeringen för 2013 pågår. Det ser inte ut att bli högre intäkter 2013 jämfört med 2012. Verksamhetsförändringar kommer därför att bli nödvändiga och inte ens med en fastställd plan för 2012 kan vi luta oss tillbaka. Vi kan inte satsa mer än genomsnittsnivån/innevånare inom så många områden som vi gör nu. Inom något verksamhetsområde måste vi ha lägre ambitionsnivå än genomsnittet annars räcker inte medlen till. Det svåra enligt min mening är inte för politiken att prioritera utan att prioritera ned eller till och med prioritera bort. Vårt arbete blir att öppet och tydligt visa på alternativ och troliga konsekvenser av dessa, - och att så småningom genomföra besluten.

Parallellt med detta måste vi titta på intäktssidan det vill säga arbetstillfällen och inflyttning. Sett i detta perspektiv är det glädjande att kommunens största privata arbetsgivare Gällö Timber har ambitioner att växa och anställa fler. I torsdags kväll var därför jag, kommunstyrelsens ordförande och vår tekniske chef i Gällö för att diskutera hur man kan hitta en lösning på det bullerproblem som kan uppstå på grund av trafikökning vid en ökad produktion. Ett i mitt tycke bra möte. I fredags var det så dags för länsfinal i Guldstjärnan-Årets serviceperson och serviceföretag i Jämtland. Vi hade två mycket värdiga kandidater som verkligen fårstår vikten av ett gott värdsskap och som vi är många som kan lära av. Utan ett gott värdskap och ett bra bemötande vill jag hävda att det är omöjligt att bedriva en restaurangverksamhet utanför Kälarne. Dan och Eva har på Grannäset visat att om man är duktig och har ett gott värdskap så spelar det nästan ingen roll var man håller till. Marie-Louise på biblioteket i Bräcke var också en värdig kandidat. Intresse för att läsa och förkovra sig är av strategisk betydelse i en kommun med en av länets lägsta utbildningsnivåer vill jag påstå. Att därför fånga varje besökare där de är oavsett ålder, ursprung eller utbildningsståndpunkt och stödja dessa så att intresset växer blir vikigt. En första start i detta är givetvis bemötandet och värdskapet. Dessa är vinnare hos oss där de verkar även om de inte vann länsfinalen.
Vad är det som gör att man vill komma tillbaks- Här är vi många som kan bli bättre.
//Bengt

Inga kommentarer: