23 januari 2014

Uppdatering

En del har kretsat kring skolfrågor denna dag. Vi har fått i uppdrag att utreda såväl skolorna längs E14 som högstadiet i Kälarne. Utredningarna är klara och tjänstemannaförslagen är lagda därmed är vårt arbete klart. Förslagen är det tjänstemannasidan anser är sammanvägt bästa sättet utifrån sin sakkunskap att lösa uppdraget  Nu pågår den politiska processen att väga samman alla delar och antingen tycker man att man har nog med underlag för beslut eller så får man begära in mer.
Oavsett vilket beslutet blir är det sedan vår sak att lojalt och efter bästa förmåga genomföra det.

Min tid har annars denna vecka mest rört sig om att träffa potentiella investerare till Gällöbeget, granskning av budget 14
//Bengt


Inga kommentarer: