18 januari 2014

Slut på en intensiv vecka


Måndag administrativa göromål främst knutet till fiberutbyggnaden-samtal med Skanova intervju med Dagens Samhälle.

Tisdag träffat viktiga byggentreprenörer för visning av Gällöberget- De var mycket intresserade av att räkna och bygga detta-Kan vara ett prestigeprojekt för en byggare något att ha i referenslistan! Tisdag kväll inbjuden till Pilgrimstad av Sundsjö/Pilgrimstad S-förening. En intressant kväll med såväl skolfrågor som diskussioner om vad som gör en plats attraktiv. Ofta finns det subjektiva saker som är svåra att sätta fingret på som gör att en plats är attraktivare än en annan även om de yttre faktorerna såsom kommunikationer och läge är likvärdiga eller rent av sämre.

Onsdag utvärdering efter stormen Ivar. Jag konstaterar att verksamheterna fungerat utomordentligt väl under extrema förhållanden! Än en gång stort tack till alla som tjänsgjorde dessa dagar! Likväl finns det ett antal viktiga erfarenheter att lära. Information är svårt och det området kan ständigt utvecklas. De största funderingarna är kanske främst ur ett beredskapsperspektiv-. Man kan fundera på om det är ett ”nytt läge” eller om det är en slump men traditionellt har vi varit ”lyckligt lottade”. Vi brukar inte ha varken kust eller fjällklimat med storm och extrema nederbördsmängder. Vi har inga vattendrag som med jämna mellanrum får stora flöden och skär av vägar eller sätter tätorter under vatten. Kort och gott brukar det vara jämförelsevis stabilt. Nu har vi på två år haft tre stormar Dagmar, Hilde och Ivar som drabbat inlandet hårdare än kust och fjäll…Att klimatförändringen ger fler extrema väder verkar de flesta experterna vara överens om. Men, om detta är trenden ställer det andra krav på beredskapen vad avser reservkraft, mobila kommunikationssystem som är oberoende av elförsörjningen etc. Allt detta är en ”försäkringspremie” som måste betalas av driftbudgeten och i så fall på bekostnad av vad…Det är svåra överväganden som vi kanske måste lämna över till politiken. Sannolikt kommer dock notan för Ivar att kosta mer än Dagmar. Nåja onsdag kväll föredrog jag E14 skolutredningen för S-politiker i Bräcke.

Torsdag Möte med potentiella lokala investerare i MidSweden SkiPark/Gällö berget. Vi närmar oss med stormsteg sanningens minut, blir det av eller inte….Besökarna i Torsbys skidtunnel  spenderar årligen över 20miljoner kronor i Torsby på boenden, mataffärer, restauranger, bensinmackar, verkstäder mm (enligt studier från Karlstads Universitet). Om detta blir verklighet tror jag att det skulle ge underlag för service för sträckan Bräcke-Pilgrimstad som annars inte skulle finnas, Jag tror att det skulle underlätta förutsättningarna att behålla dagens kommunikationer eller till och med öka de allmänna kommunikationerna. Det är givetvis svårt att omsätta detta till kommunalekonomi men att det skulle ge ett antal privata arbetstillfällen är klart! Att det skulle sätta kommunen på kartan internationellt är också klart. Vad PR värdet av det är vet jag inte.  Jag tror följaktligen att satsningen skulle betyda mycket för hela kommunen.  Det vi siktar på är att resa 20 mkr.  Jättemycket pengar men för att skapa en arena och en resedestination nästan inget. Inte större än det borgensåtagande kommunen haft till tre kooperativ.  Vi har mejslat fram ett koncept där det finns en möjlighet för alla att hjälpa till att förverkliga detta. Nja givetvis inte alla men utöver de större investerarna tror jag att alla företag och föreningar som vill se detta bli verklighet kan bidra och många privatpersoner också. Vi tänker oss att lägsta insteget (av administrativa skäl)skulle vara 10 000 kr. Nåväl, lyckas vi inte har vi i alla fall gjort allt vi kan för att få tillstånd ett trendbrott och en möjlighet till utveckling och något att vara stolta över ja kanske till och med något som inte går att sätta fingret på som kan leda till inflyttning…

Fredag, ledningsgrupp och ett försök att hinna ikapp med den reguljära kommunala verksamheten
Lördag, Reflektion och tid med familjen

//Bengt

Inga kommentarer: