20 augusti 2014

uppdatering efter semestern

Efter att ha varit igång i två veckor skall jag försöka komma igång igen med denna spontankommunikation till alla medarbetare anställda vid Bräcke kommun.

Sommaren har ur ett helhetsperspektiv varit lugn ingen nyhetstorka som lett till mediadrev på struntsaker, ingen bärplockarkris, inga tjocka remisser som skall lämnas omedelbart efter semesterperioden....lite fjärilar när det brann i skogen vid Albacken då gick tankarna till Norbergs kommun-som tur var gick det bra och påverkade mig veterligt inte den kommunala verksamheten överhuvudtaget.

Sedan min återkomst efter semestern har vi hunnit avge "sluttalan" i målet mot den Stockholmsbaserade tankesmedjan "Den Nya Välfärden". Det är yttrande nr sju jag berett i det ärendet. De är som sagt motståndare till vårt samarbetsavtal med SKANOVA som möjliggör en utbyggnad av fiber i tätorterna det är också det avtalet som gör det möjligt och som reglerar att SKANOVA skall erbjuda sig att köpa bynäten. Uppenbarligen tror de eller vill åtminstone av principiella skäl ger sken av att tro att vi snuvar marknadskrafterna på pengar i Bräcke kommun. Vi får se hur det går i rätten-under tiden fortsätter utbyggnaden! Detta är ett av de viktigaste som händer i kommunen ur ett framtidsperspektiv!

Jag har också följt valnämndens arbete och vår personal som arbetar med att förbereda valet(såväl förtidsröstningen som den stora valdagen). Detta är faktiskt grunden till hela vårt demokratiska system- de gör ett fantastsikt arbete lite grann i skymundan.

Givetvis fortsätter arbetet oförtrutet vidare med Inomhusskidåkningsarenan i Gällö-Ansökan om regionalt investeribngsstöd inlämnades till Regionförbundet under semestern beslut väntas 8 sept. Om de säger ja är min bedömning att det blir verklighet. Det kommer då att bli möjligt för alla att bidra för att samla ihop de sista pengarna som saknas. Eftersom vi sökt om 50% stöd vill vi dock avvakta detta innan vi går ut med formerna för almänhet och mindre företag för att bidra. läs gärna mer direkt på www.midswedenskipark.se

Jag har också haft rena nöjseupplevelser senaste två veckorna såsom invigningen av Outdoor Bräcke en fantastisk arena och en lika fantastsik invigning! Vi har bidrgit med att upplåta marken och varit generösa med bygglovet men äran skall helt och hållet tillfalla BSK! Tänk vad ideella krafter kan göra om de får lite utrymme! DEssutom har jag besökt en turistföretagare och tillsammans med delar av Tillväxyavdelningen provgått en sträcka av StOlofsleden-denna har en outnyttad potential och intresset för den har vuxit!

nog för nu!
//Bengt

Inga kommentarer: