19 november 2014

Tal kommunfullmäktige 2014-11-19


Fru Ordförande, presidie, ledamöter, press och åhörare

Många är det som vill komma till den högsta beslutande församlingen för att tala om sina hjärtefrågor. Få har förmånen att som undertecknad nu fått ett ”carte blanche” En tid utan rubrik!

Inför detta ställer jag mig själv två frågor

För det första: Hur nyttjar man den? Vad är det ur mitt perspektiv som ansvarig tjänsteman viktigaste att informera den högsta beslutande församlingen om?

För att inleda den andra frågeställningen så funderade jag på de båda romarna Cicero och Demosthenes,  två legender som ständigt aspirerar på titeln som tidernas mest vältalige. Det sägs att när åhörare lyssnat på Cicero kunde de säga: ”Så väl han talade!”, men när Demosthenes talat utbrast de ”Låt oss marschera!”.  Så fråga två till mig själv är väl hur informerar jag på bästa sätt!

Informationspunkterna är inget jag tar lätt på däremot har jag en ambition att försöka göra det svåra lättillgängligt!

Vid förra fullmäktige försökte jag förklara några av de faktorer som gör att den ekonomiska situationen för svenska landsbygdskommuner i allmänhet och Bräcke i synnerhet är jobbig. Att statsbidragen inte fullt ut jämnar ut förutsättningarna att leverera kommunal service. Det handlade om hur befolkningstapp inte bara påverkar skatteintäkterna utan även andel av statsbidragen då rikets befolkning ökar samtidigt som vår minskar. Det handlade om styrmetoder som inte tar hänsyn till att man har en dyr grundstruktur utan som förutsätter att alla har samma struktur vad avser befolkningens ålder, sammansättning, geografi etc-det urbana tolkningsföreträdet.

Jag har idag valt att belysa endast två frågor som berör framtiden ut? Många av Er är nya och fulla av ambitioner-det är utmärkt vi behöver nya ögon som kan se nya lösningar och ställa nya frågor, få oss tjänstemän att backa till grunden och förklara sammanhang. Ibland ser man inte skogen för alla träd.

Men, Även det som ur ett globalt eller nationellt perspektiv är lovvärt så blir det när man kokar ned det till kommunplanen är det i många stycken realpolitik. Skall det till ambitionsökningar måste det avvecklas verksamhet i samma utsträckning någon annanstans. Så länge vi tappar befolkning finns det egentligen inget utrymme för ambitionsökningar, det saknas årligen ett antal miljoner. 100 personer gör ett tapp på 6 miljoner kronor. Hur skall man beskriva vikten av att våga fatta beslut, att våga genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att hålla sig inom de ekonomiska ramar som står till förfogande. För att komma med citat från ett gammalt reglemente: Urlåtenhet att handla får ofta värre konsekvenser, än val av metod. Detta är signaler jag får även från näringslivet-"Men, bestäm så att vi vet vad som gäller". Kommunerna har till skillnad från staten ett konstitutionellt samstyre ,eller en lagstadgad samlingsregering inte en majoritets eller minoritetsregering! Därigenom finns de strukturella förutsättningarna på plats-resten är upp till Er.

För att mildra befolkningstappet eller skapa utrymme för ambitionsökningar gäller det att bli vald, att vara attraktiv.

Det är en kamp om att behålla medarbetare och medborgare, Det är en kamp om inflyttare, om investerare och en kamp om att rekrytera kompetent personal.
Kort och gott en kamp om varumärket.

Men i vad består då varumärket?

Ibland är Svenskan fattig. I engelskan har jag förstått att man särskiljer på varumärke i form av ”trademark”-logotyper, grafiska profiler och sådant som går att äga och Varumärke i forma av ”Brand” som mer är känslor och sådant som ägs av kunden. I den bemärkelsen är platsvarumärket Bräcke kommun-den känsla eller det löfte som utlovas om platsen-och Om det är ett löfte om platsen eller Employer-branding en känsla-ett löfte som utlovas av arbetsgivaren ja då fru ordförande är alla vi som verkar eller bor i kommunen en del av löftet om platsen i synnerhet vi som i någon mån har offentliga roller. Vilka känslor förknippas med löftet? Är det positiva  känslor, något man vill vara en del av eller är det något man betraktar från avstånd? Det gäller inte bara att synas och att vara känd utan det handlar om att vara känd för rätt saker om man skall bli vald i en allt hårdare konkurrens. Det spelar ingen roll vad man gör eller vad man har det viktiga är hur man uppfattas. Frisk luft och billiga bostäder och tillgängliga lokaler räcker inte för att vara attraktiv idag. Attraktionen sitter i något annat, en känsla. Med detta vill jag återigen slå ett slag för konferensen den 4-5 december-Som jag hoppas blir en nystart för löftet om platsen-platsvarumärket.

Ja fru ordförande hur sammanfattar man detta? Med de prognoser vi har om vår närmaste framtid låt säga tio år bedömer vi tjänstemän det viktigt att de nödvändiga besluten om verksamhetsförändringar fattas för att ambitionen skall vara i paritet med förmågan. Jag tror också att det är viktigt att vi alla som har offentliga roller förstår att vi själva är en del av löftet om platsen.

Och tiden, tiden lär utvisa om det var Cicero eller Demosthenes som talade i Gällö.

Tack

 //Bengt Flykt, Kommunchef

Inga kommentarer: