22 april 2016

Brand på arbetsmarknadsenheten

22:09 på torsdagen nås jag av beskedet att det brinner på Arbetsmarknadsenhetens nyrenoverade lokaler på Hantverksgatan 18 i Bräcke! Jag vet att flera medarbetare då redan var där och såg sin arbetsplats i lågor. Byggnaden ägs av Bräcke kommun. Arbetsmarknadsenheten utför ett viktigt uppdrag. De arbetar med medborgare oavsett bakgrund som står en bit ifrån den reguljära arbetsmarknaden med målet att de åter skall komma i arbete. Det är därför viktigt att verksamheten kommer igång igen så snabbt som möjligt.


Jag är därför väldigt glad över alla medarbetare som nu gjort det möjligt att fortsätta redan på måndag morgon den 25 april i grannfastigheten Hantverksgatan16!


Media försöker givetvis skriva om var branden startade och helst också varför-men jag tänker att den brandtekniska utredningen får visa om orsaken går att fastställa.


För mig är det viktiga på kort sikt att ingen kom till skada och att verksamheten kan fortsätta.Inga kommentarer: