03 augusti 2016

Möjliggörare till skidarenan i Gällö


Fick en fråga från en av lokaltidningarna. "Hur många metrar av skidarenan har ni sålt?" 

Media är otåliga-jag förstår det- alla vill vara först med nyheten. Men om det är en process och inte en händelse blir det problematiskt och det går inte att ge ett förenklat svar som beskriver verkligheten...

Hej Jennie.

Det var en rak och enkel fråga-däremot är inte svaret riktigt lika rakt och enkelt.

 

Redan under finansieringstiden innan det kommunala investeringsbeslutet hördes röster från allmänheten ”-Om hundra Bräckebor satsar 1000 kr var- jag vet att det inte räcker men det är pengar det med…” eller ”Vad kan jag göra för att det skall bli verklighet…”

 Någonstans där föddes idén att alla skulle få en möjlighet att bidra till att projektet skulle bli verklighet! Inför det kommunala beslutet samlades därför avsiktsförklaringar in från såväl dessa möjliggörare som större investerare och delägare. Nu har vi kommit till det läge då detta skall omsättas i verkligheten. Vi vill givetvis synliggöra dessa som på ett tidigt skede trodde att projektet var en viktig pusselbit för lokal och regional utveckling och som tror att denna inomhusarena för längdskidåkning och skidskytte bidrar till att regionen behåller eller ökar sin position som en av de främsta skidregionerna i världen. Det sätt vi valt att synliggöra detta på är att ”sälja metrar” på en uppförstorad banprofil som skall visas tydligt i entrén på arenan. Därigenom släpper vi 1400 ”meterplatser”.

Inför beslutet var det ett 30tal möjliggörare som skriftligt aviserade att de ville stödja projektet. Vissa möjliggörare har sagt att de vill bidra med upp till 25 000:- de kommer då att få fler ”metrar”. I dagsläget har mail gått ut till dessa om hur man sätter in pengar. Modellen presenterades också för några dagar sedan på Bräcke marknad.

 

Dessa möjliggörare är inte bara otroligt fina ambassadörer de har också med sitt engagemang bidragit till att beslutet vid fullmäktige blev positivt och deras bidrag kommer att betyda att vi kommer att kunna utveckla kringverksamheterna så att det blir en året-runt sportarena utan att göra avkall på skidupplevelsen.

 

Hur många metrar som idag är osålda eller hur många som bidragit är lite tidigt att säga då bankgironumret nyss skickats ut till de som tidigt aviserat att de ville bidra och de som arbetade på Bräcke marknad har semester denna och nästa vecka.  


 


Bengt Flykt

-----------------------------------------

Kommunchef


Alla bidrag är som sagt fortsatt viktiga de gör att arenan kan utvecklas med aktiviteter till medföljande eller att besökarna kan stanna och göra andra aktiviteter. Fler besökare ger fler kunder till det närliggande näringslivet vilket ger underlag för bibehållen eller ökad service och fler arbetstillfällen. Det sätter också Gällö/Bräcke/Jämtland på kartan! Fler arbetstillfällen och högre attraktivitet bidrar till bättre förutsättningar för den kommunala servicen genom ökade skatteintäkter.

Ditt bidrag behövs och Din insats kommer att synas!

Inga kommentarer: