19 december 2016

TAL KF 16 12 14


Tal KF 2016-12-14


Fru ordförande, presidie, ledamöter, press och åhörare,

Vi står återigen inför en ny kommunplan och ett nytt år

Jag vill rekommendera alla att läsa den! Jag tycker att den är lättfattlig och beskriver oss och vårt beroende av en komplex värld.  Den beskriver också och vad vi tror att det är möjligt att leverera i form av kommunal service med de resurser vi har.

Jag hoppas också att ni noterat den utvecklade målstyrningen. Jag tror och hoppas att kopplingen mellan verksamheterna och de politiska ambitionerna blir tydligare för alla med detta och att målstyrningen kan bli ett hjälpmedel för oss i vardagen.

Investeringsvolymerna är nere på mer normala nivåer även om det är med en viss osäkerhet. Våra fastigheter, VA nät mm är till åren komna och underhållskostnaderna ökar och i många fall närmar vi oss brytpunkten då en reinvestering faktiskt är inte bara nödvändig utan dessutom lönsam då felavhjälpningskostnaderna ständigt ökar. Fördelen med byggnader och nät är att de trots sina egenskaper ändock är hyfsat lätt att rama in.

När det gäller den humana sidan är förutsägbarheten betydligt svårare. Ifjol vid denna tid var flyktingströmmarna som störst till Sverige och vi letade sängplatser i samlingslokaler och öppnade hem för ensamkommande barn. Med nästan samma intensitet avvecklar vi nu boenden. Det är stora och tvära kast längst ut på tolklinan och det är svårt att fatta beslut som är långsiktigt riktiga. Jag tycker vi lyckats riktigt, riktigt bra hittills och det är med stolthet jag ser våra medarbetares arbete.Under mina elva kommunplaner kan jag inte dra mig till minnes att det gått så smärtfritt att få ihop en kommunplan-Även om det är ett svagt resultat. Det är otroligt glädjande och vi behövde pausen. Till del skördar vi 2017 resultatet av den nya skolorganisationen längs E14 och jag hoppas att Ni uppmärksammat de goda resultat som skolans elever gör. Även om det är små kullar där enstaka händelser eller individer får stor genomslagskraft på statistiken är det ändå besked att glädjas åt liksom att åk5 i Gällö återigen gått vidare i ”Vi i femman”.

Framtiden då? Antalet asylsökande går just nu ner och ersättningsnivåerna för främst de ensamkommande barn/unga vi redan har i kommunen sjunker. På luciadagen nåddes vi av det glädjande budskapet att det är eld upphör i Alleppo-Idag har bombningarna återupptagits. Läget vid flyktinglägren i Turkiet och läget i Nord och Centralafrika är osäkert. Hur flyktingsituationen ser ut 2017 vet vi med andra ord egentligen inte

Vi fått ett brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om att det är dags att skaka liv i totalförsvarsplaneringen igen-även om det inte kommit ett formellt uppdrag eller ersättning för den nya inriktningen från regeringen.

Vid förra kommunfullmäktige fick ni ta del av den långsiktiga finansiella analys vi beställt för Bräcke kommun. Den visar tydligt på såväl behov av att omfördela resurser som behovet av reformering och effektivisering.
Jag är som sagt glad över att det gick relativt smärtfritt med kommunplan 2017 men framtidens osäkerheter och utmaningar får mig att tänka på en berättelse…

Pojken i berättelsen är en ung, uttråkad fåraherde, som för underhållnings skull ropar att ”vargen kommer!” Ortsborna kommer gång på gång för att rädda honom och fåren, men inser snart att de ödslar sin tid. När så vargen dyker upp på riktigt är det ingen som hjälper pojken, och vargen tar fåren.

Jag har funderat mycket på detta. Men, jag tänker att det är de åtgärder vi vidtagit som gjort att vargen inte kommit och på samma sätt behöver vi vidta åtgärder under 2017 för att inte vargen skall hitta hit.

Mycket har gjorts inom skolan och förskolan vilket vi som sagt ser i budget 2017, det finns dock saker kvar att göra innan vi har en optimerad verksamhet ur aspekten kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Vi har fortfarande ett antal fastigheter där det inte bedrivs kommunal verksamhet som man kan fundera på om vi verkligen skall ha kvar i vår ägo.

Där det största förnyelse och förändringsarbetet behövs är dock inom vård och omsorg och det, det har redan startat. Innan vi är bäst i Sverige tror jag dock att det kommer att vara både stora och viktiga politiska beslut som behöver tas.

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser med tillförsikt fram emot 2017 där jag hoppas om ett år vi kan blicka tillbaka och se Sveriges första helt fibrerade kommun och där den världsunika skidarenan i Gällö är invigd och är mitt i sin första säsong. Och jag tänker att allt gott vi och våra medarbetare gör kommer att bära frukt men det är allas vårt ansvar att förmedla en känsla av något man vill vara en del av- inte något man vill läsa om i tidningen. Och med detta vill jag tillönska en kav-lugn och fröjdefull jul         

Tack!  
Bengt F

Inga kommentarer: