26 januari 2012

Dagmar

Vi har nu haft en utvärdering av de erfarenheter vi dragit för de kommunala verksamhetsområdena med anledning av stormen Dagmar. Bara en sådan tillsynes enkel sak som att gå igenom vad som de facto hänt tar sin tid. Vi tog händelsernas början i den telefonkonferens länsstyrelsen höll på juldagen kl 14:00 och slutade vår utvärdering vid den inventering av stormskador på kommunens skogsinnehav som beställdes veckan efter. Vi har utvärderat beredskapsplanerna, respektive verksamhets erfarenheter, informationstjänsten såväl internt som information till kommunmedborgare, möjligheter att ha samband med kommundelar och verksamheter, Geografisk information såsom hur vet man vilka vägar som är öppna eller var det är avbrott eller störningar samt personalförsörjningssidan.

Många medarbetare har gjort fantastiska insatser under den kritiska tiden.

Skall man öva en kris kunde man inte ha valt ett svårare tillfälle. Mitt i julhelgen när många är bortresta. Mitt i vintern när det brukar vara som kallast. Drabba hela kommunens geografiska område samtidigt. Tur i oturen var det inte kallare än det var. Sett ur detta perspektiv vill jag påstå att ”Vår beredskap är god”. Det innebär dock inte att det inte finns en mängd förbättringsområden och ansvarsgränsdragningsproblematik som behöver åtgärdas.

Vi har dragit en hel del viktiga erfarenheter. De reflektioner vi gjort som berör el och teleområdet kommer vi att vidareförmedla till dessa aktörer vid en länsgemensam utvärdering i februari. De egna erfarenheterna implementeras i respektive verksamhet samt det som är av övergripande karaktär i kommunens krisledningsplan. Planen i sin helhet är sekretessbelagd. Inte för att varje del i sig kanske är svår att gissa eller särskilt kontroversiell-men….det bedöms olämpligt att ha en sammanställning av alla känsliga områden tillgänglig för vem som helst. De som behöver hela eller delar för sitt arbete har givetvis tillgång till detta.

En omedelbar åtgärd kommer att vara att införskaffa ett antal satellittelefoner så att vi kan säkerställa samband med kommunens olika geografiska delar även vid långvariga el/telebortfall. El och vattenförsörjning av vissa känsliga verksamheter kommer särskilt att kontrolleras. På det stora hela har jag dock fått bekräftat att vi har en väl fungerande organisation som vi har all anledning att vara stolt över att tillhöra. Det är jag!
//Bengt

Inga kommentarer: