08 februari 2012

Ägarsamråd

Idag ägarsamråd för räddningstjänstförbundet och gymnasieförbundet.
De har bägge varit totalt sett en god ekonomisk affär för Bräcke kommun.GYmnasieförbundet har klarat elevminskningarna utan att programkostnaderna stigit över riksprissnittet.Däremot skulle gymnasiereformen minska kostnaderna varvid anslagen gick ned. Reformen bedöms av såväl ägarkommunerna av JGY son Sveriges kommuner och landsting som underfinansierad. Inga extra pengar har dock kommit från staten-vi får se hur förbundet klarar detta.

Räddningstjänsten har varit en kvalitetshöjning för ägarkommunerna det nya radiosystemet RAKEL gör sambandet mellan blåljusmyndigheter enklare samtidigt går abonemnagskostnaden upp med 800 000kronor.

Jag inser behoven men vet också hur svårt det är för våra egna verksamheter att få uppdrag och resurser att harmoniera.

Inga kommentarer: