02 februari 2012

KSAGEK

Idag kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonmifrågor. Underlaget för årets kommunplan är från oss tjänstemän klart. Behandlas på kommunstyrelsen om två veckor. I det underlag vi lämnat ifrån oss är marginalerna små, egentligen alltför små. Åtgärder för att reducera kostnadsbilden skulle behöva vidtas även under året! Förhoppningvis godkänner Europeiska Socialfonden mobiliseringsfasen av projekt SOLARIS så att den verksamheten kan starta med full kraft. Det är dock långt ifrån säkert att vi hinner se någon större effekt av detta redan innevarande år.

Så långt det är möjligt skulle vi behöva koncentrera den kommunala verksamheten i egna lokaler så att tomma lokaler och bundna kostnader kan avyttras. Binda medel i tomma lokaler istället för verksamhet är oklokt, därmed inte sagt att avyttra tomma lokaler är enkelt.

Avslutningsvis möte om bredbandsförstudien.
//Bengt

Inga kommentarer: