27 februari 2012

Bräcke Teknik i Likvidation AB

Jaha, då har vi haft överlämning. Bolagsverket har godkänt bytet och undertecknad är ny likvidator för bostadsbolaget. Kvar för att kunna slutföra avvecklingen av bostadsbolaget är några lantmäteriförrättningar samt en fastighet i Sörbygden. Jag och den gamle likvidatorn var där idag. Fastigheten är i bra skick sex lägenheter(tre ettor och tre tvåor) bygd 1992 för över 3 mkr till salu idag för några hundra tusen kanske....Det måste gå att hitta någon med lite idéer som kan göra något av detta! Om man väljer att göra en större lägenhet av två skulle man bo gratis genom att hyra ut de andra lägenheterna....

Jag har dock uppfattat mitt uppdrag att fastigheten skall försäljas under detta år så att det inte blir fler årsredovisningar, revisionskostnader etc för BTAB
//Bengt

Inga kommentarer: