12 april 2012

Budget 2013

Kända kostnadsökingar och kostnadsminskningar mm för 2013 har överlämnats till politiken vid kommustyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor idag. likaså börjar förutsättningara för räddingstjänstförbundet och gymnasieförbudet för nästa år blir klara. Ser inte ut som att sparbetingen behöver bli så omfattande för nästa år. Kloka åtgärder behöver ändock göras för att få hållbar ekonomi kommande år. Det är också viktigt att göra positiva resultat för att kunna minska fasta kostnader som påverkar driftbudget i framtide genom att till exempel amortera eller justera felaktiga fastighetsvärden eller att ha medel för kommade pensioner.

Inga kommentarer: