18 april 2012

Upptaktsseminarium SOLARIS

Idag och i morgon upptaktsseminarium för projektet SOLARIS med nästan alla samverkanspartners. Komplicerat intressant och viktigt. Vem har vilka ansvar i ett samverkansprojekt med såväl idéburna organisationer som statliga verk...HUr skall det bli verkstad för deltagarna i projektet hur skall projektet bli tillgängligt för alla och jämställt etc. Många bra och intressanta diskussioner och framförallt en väldig bredd av kompetenser och erfarenheter som kan komma deltagarna till godo.

Inga kommentarer: