26 mars 2013

Snart påsk

Hemkommen från kapitalmarknadsdagar i Åre för att hitta finansiärer till MidSwedenSkiPark i Gällö.

Ägarsamråd Jämtlands Gymasieförbund samt Jämtlands Räddningstjänstförbund, snart skall ägardirektiven för 2014 fastställas och med dem vad förbunden skall ägna sig åt och hur mycket av den kommunala budgeten som skall avsättas till detta.

Rapporterat in utfall från mina lönesamtal..

I morgon administrativa sysslor och på skärtorsdag skall vi i min ledningsgrupp gå igenom kostnadsökningar/kostnadsminskningar samt behov av effektiviseringar för att få budget 2014 att gå ihop
...sedan Påskledigt
//Bengt

Inga kommentarer: