19 mars 2013

uppdatering

Som alla chefer är dagarna nu fulla av lönesamtal. Tycker spontant att det är lättare att hålla samtalet efter de nya instruktionerna och exempelbanken. Även om det tar tid att planera och genomföra finns ett stort värde i att stanna upp och se hur det föregående året egentligen gått.

Förutom det har arbetet med budget 14 dragit igång på allvar. Det ser inte ut att bli lätt att få ihop allt i tid. Ibland skulle jag önska at vi inte var så beroende av budgetår och kommunplaneperioder utan kunde styra verksamheten löpande-det är dock reglerat i kommunallagen hur och när budget skall antas.

Jag har sagt det förr och det blir än mer tydligt vår kostym passar kroppen illa-det medför merkostnader som vi inte förväntas ha.
Vi har för mycket ytor där de inte behövs. För lite ytor där de behövs. Bedriver verksamhet på ett sätt som på grund av yttre betingelser inte är rationell. Äger fastigheter där vi inte borde och fastigheter som vi kanske inte borde äga. Samtidigt som vi hyr det vi kanske borde äga....Ibland köper vi saker av en icke fungerande marknad och ibland gör vi saker själva som vi kanske borde köpa. Jag tror att det nu är dags att vända på alla stenar våga tänka nytt och våga tänka annorlunda för att få fram underlag för politiken att fatta beslut om.

Vi har hittat nya innovativa sätt att bedriva verksamhet på tidigare som samtidigt lett till minskade kostnader och jag är övertygad om att vi kommer att göra det i år igen!!
Bengt

Inga kommentarer: