27 februari 2013

Arbetsplatsbesök

Idag besök såväl gruppbostaden Nyhemsvägen(Bräcke) som Demensboendet på Bergsgatan(Pilgrimstad). Önskar att fler dagar var som denna, träffa medarbetare som varje dag utför den kommunala service som är beslutad av de folkvalda. Extra roligt att möta medarbetare som är stolta över vad de gör och sin arbetsplats! Vi gör mycket bra och på många områden ligger vi långt framme, demens är ett sådant. Raka ryggar som dessa medarbetare behövs. Det är en inställning som smittar av sig att fokusera på det vi faktiskt gör och gör bra inte på det vi inte kan gör för pengar vi inte har....

I morgon budgetarbete inför 2014, arbetsgrupp runt MidSweden Skipark, fredag ledningsgrupp och bredbands telefonkonferens därimellan försöka jobba undan så att jag kan ta några dagars sportlov med barnen....
//Bengt

Inga kommentarer: