04 juni 2013

Idag näringslivsråd

Näringslivsråd i Albacken. Man får en bra känsla för konjunkturen i Bräcke genom detta forum-förmodligen är den mer "sann" än den statistik och de analyser statliga institutioner förser oss med.

Även ett besök vid vindkraftsparken på Mörttjärnsberget stod på agendan-, ett imponerande projekt! Roligt också att etableringen spiller över på det lokala näringslivet under byggtiden. Man får sig dock en del tankeställare. Statkraft och SCA satsar runt en miljard på parken i Albacken! En miljard ger 6-8 arbetstillfällen i bygden när parken är klar-värdefulla arbetstillfällen i och för sig men....Parallellt med detta letar vi någon eller några som själva eller tillsammans med kommunen för några miljoner vill förverkliga idén om en inomhusakidanläggning i Gällöberget. Blev det verklighet skulle det sannolikt årligen genera fler arbetstillfällen i spinnoffeffekter på det lokala näringslivet och ge underlag för en väsentligt bättre service.... Det är med andra ord stor skillnad på disponibla resurser. Samtidigt vänder vi på varje krona för att minska risken för negativt resultat i år och för att slippa drastiska åtgärder för att få de beslutade verksamheterna att gå runt 2014....Om progosen för april blir sann räcker det inte att dra in 6-8 arbetstillfällen för att ha en ekonomi i balans nästa år...Nåväl-vi kan bara gräva där vi står och fortsätta leverera mesta möjliga av den beslutade servicen vi kan för de skatte och statsbidrag vi har disponibla... men för stora drakar är en investering på några miljoner inga pengar.

Glädjande är att regeringens samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa uppmärksammat lilla Bräcke kommun och det fina arbete som det SocialPsykiatriska teamet utför!!! Bra jobbat!
//Bengt

Inga kommentarer: