28 maj 2013

uppdatering

Mycket ekonomi sista tiden.. Prognosen för Bräcke kommun pekar mot ett negativt resultat. Prognosen för gymnasieförbundet pekar mot ett negativt resulat. Prognosen för räddningstjänsten pekar mot ett negativt resultat-om än ganska litet.

Kommunallagen anger att man får inte budgetera verksamhet för mer pengar än de beräknade intäkterna!

Vidare anger den att ett negativt reultat skall återställas inom tre år....

Konsekvenserna är att dels skall ett underskott 2013 återställas under perioden 14, 15 ,16....
Dessutom utgår budget 2014 från att man bedriver verksamhet enligt budget 2013 ett underskott innebär en "fel"start på budgetarbetet med den summa som man avviker från budget....
Utöver detta kommer de effektiviseringskrav som följer av befolkningsminskning och ökade krav...

Summan av ett negativt resultat är alltså 3x effektivisering/besparing för 2014. Givet detta måste alla insatser som kan göras göras för att det inte skall bli ett negativt reultat för 2014.

De enda som kan bedriva verksamhet som vanligt är externt finansierade projekt som har verksamhet hela året. Projekt som avslutas under året får inte innebära ambitionsökningar och merkostnader!

Trots att vi försöker ha en långsiktig planering så med hotet om 3x effektivisering/besparing blir det kort om tid för åtgärder! .

Det gör mig både arg och ledsen när man inte ser till helheten och är varsam med skattebetalarnas pengar. Det är helt enkelt inte acceptabelt att gå sina egna vägar där helheten går förlorad.

//Bengt.

Inga kommentarer: