20 augusti 2013

Optofiber till alla verksamheter!

Länge sedan förra uppdateringen men nu är det full fart på alla verksamheter efter sommaren.

2009 tecknade kommunen ett avtal med telia om dra in fiber till det kommunala lägenshetsbeståndet. Avtalet gick ut på att telia tar alla kostnader de första tio åren mot att de skulle vara tjänsteleverantör under denna tid

2010 attesterade jag en faktura som gällde en tom kanalisation , beloppet var på 600 000kronor (viss del fick vi senare igen som stöd) Jag minns att jag tänkte vem skall någonsin blåsa fiber i denna kanal och vem skall äga fibern och vem skall leverera tjänster på detta? Efter mina funderingar fick vi politiskt beslut om att söka EU medel till en förstudie som förhoppningsvis skulle svara på dessa frågor innan vi grävde ner fler tomma kanaler...

Förstudien som var klar 2011 blev inte vad jag trott(en kartbild över var kanaler och fiber borde dras) utan en politisk ambition-Fiberinfrastrukturprogram- att alla skulle bli erbjuden en fiberlösning senast år 2020. (Om sedan någon tackar nej-så är det upp till den men erbjudandet skall finnas)Utöver detta skedde möten med byutvecklingsgrupper som i sin tur lett till något som  närmast är att betrakta som en folkrörelse.

Med teliaavtalet som bas har vi sedan dess haft möten/telefonkonferenser varje månad med olika företrädare inom telia/sonera koncernen men vi har också träffat andra potentiella leverantörer men ingen har haft möjligheter eller intresse som kunnat matcha detta.

Dagens avtal innebär att Skanova tar över de kanalisationer och den fiber kommunen äger i tätorterna och avtalet med telia angående de kommunala bostäderna. Skanovas motprestation är att
- de bygger ut och förvaltar vårt interna nät till alla större verksamheter. Alla arbetsplatser med många medarbetare kommer alltså att vara på insidan. För arbetsställen med väldigt litet behov av intranätet blir det internetförbindelse och man måste logga in via en säkerhetsdosa för att komma åt system på intranätet.
-de förbinder sig att bygga ut fiber till villor, flerbosatdsshus, affärslokaler och industrier inom Bräcke, Gällö, Kälarne. Enda motkravet är att minst 60% ansluter sig. De kommer dessutom att göra det i en takt om minst 20%/år
-med detta som bas är det möjligt att erbjuda sig att köpa fiberföreningarnas nät och förvalta dem om de så önskar (helheten är det som gör att man får ekonomi i näten)

Jag är övertygad om  att koppartrådens tid är förbi-oavsett var man bor. De minst lönsamma kopparledningarna är givetvis ute i byarna men jag tror det är en tidsfråga innan man lämnar koppartråden även i tätorten- med detta antagande som grund tror jag att det är dags för ett riktigt teknikskifte  koppar mot optofiber. Jag tror dessutom aldrig att det blir billigare än nu. Mig veterligt är det endst tre områden i kommunen som inte riktigt kommit igång men i övrigt är det faktiskt på väg att bli det kommunstyrelsen fastlagt som vision.

 Jag tycker därför att hela detta koncept förtjänast större uppmärksamhet än det fått och jag är stolt över att ha medarbetare som jobbat hårt och målmedvetet i det tysta under flera år för att uppnå detta resultat!
//Bengt

Inga kommentarer: