10 september 2013

Fel saker?

Förra veckan försökte jag traditionsenligt vara med på älgjakten några dagar, det betalade raskt igen sig genom att man fått läsa, skriva och prata dubbelt så fort denna vecka för att komma ikapp.

Dessutom har det känts som jag ägnat mig åt "fel saker". Alltför mycket av min tillgängliga tid har gått åt till att lämna ut offentliga handlingar, med hänsyn till kommunens risk och sårbarhet i händelse av extraordinära händelser inte lämna ut handlingar respektive försöka förklara förutsättningarna på landsbygden. Varför? Jo, det (i mitt tycke) framgångsrika arbetet med att gå från 0,03% fiberanslutna till 100% erbjuden bredband via optofiber senast år 2020 har rönt viss uppmärksamhet. En stockholmsbaserad tankesmedja verkar tro att det är något lurt och begär ut alla handlingar och alla bilagor-fine det mesta är offentliga handlingar. Men, när de börja ställa trixiga frågor om konkurrensutsättning, tilldelningsbeslut etc börjar det ta tid att förklara. Anledningen till att bara 0,03% har haft optofiber är att marknaden inte varit intresserad. När det så dyker upp en aktör som vill bygga tror man att det är något lurt. Jag tror att en förutsättning för det som nu sker var att vi kunnat samnyttja och samordna de kanaler och den fiber som fanns som en bas i en utbyggnad. Utan att samordna utbyggnaden till tid och rum tror jag inte bara att det blivit fantastiskt mycket dyrare för sakttebetalarna utan jag tror helt enkelt inte att det blivit av.

När jag inte ägnat mig åt att försöka förklara en icke fungerande marknad för de som har sin bas där marknadskrafter kan lösa det mesta har jag ägnat mig åt följetongen om asylboenden. Korrespondans både från oroliga själar som mött företagen,de som stött på personer ur de nämnda företagen i andra sammanhang och vill varna för hur det sett ut i kölvattnet bakom dessa men också från företag som vill beyra sin seriosiet...

Dessa frågor har blivit tidstjuvar jag hade hellre varit på arbetsplatsbesök och mött medarbetare!

Inga kommentarer: