26 september 2013

Uppdatering

Högt tempo i några dagar har medfört att jag inte hunnit uppdatera bloggen. Idag hade jag möjlighet att träffa alla chefer i kommunen. Ett av dagens teman var passande nog stress.... Jag hör mig själv säga till äldste sonen igår kväll "Pappa har inte tid, jag måste förbereda mig för i morgon" Förberedelserna bestod i en genomgång av vad stress är, vilka typer av stressorer man kan urskilja, vilka konsekvenser för hög anspänning får för verksamheten, tips på hur man kan sänka anspänningen samt vilka förberedelser man kan vidta för att minska risken att hantera en stressfylld situation illa....
Inte alltid lätt att leva som man lär!- reflektion är bra-att avsätta några minuter att reflektera tror jag alla egentligen har tid till-gör det! Vad är egentligen viktigt?
Stress i sig är inte farligt! För hög anspänning minskar dock prestationsförmågan  det som (enligt forskningen) är farligt är bristen på återhämtning....

Igår nationell konferens om Sociala arbetsintegrerande företag i Bräcke. Jättebra ordnat av projekt SOLARIS! En hel del tankeställare. Är alla skapta för 40h arbetsvecka-är det en naturlag-vi tenderar att tro att det är norm? I själva verket är det en uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter. Jag vet att det är jättemånga deltider inom framförallt vården. Men vi tror att det är svårt att rekrytera andra befattningar om det inte är heltid och är det inte en heltid tenderar vi att fylla på med arbetsuppgifter så att det blir en heltid... Har vi någonsin provat att anställa en administrativ syssla på 80%?
Vi har utmärkta stödsystem för befintliga företag som står i expansionstankar, Vi har råd och tips till de som planerar att starta eget. Men hur ser stödstrukturerna ut om några som stått utanför arbetsmarkanden och som har en idé, vision och vilja att starta ett socialt arbetsintegrerande företag?

I förrgår träff med alla skolledare. Intressanta och givande diskussioner bland annat om vad den nya lärarutbildningen och läroplanen ställer för krav på oss som utförarorganisation. Inte minst stadieindelningen måste ses över med anledning av detta.

En dag till sedan återhämtning och en veckas semester
/Bengt

Inga kommentarer: