21 oktober 2013

länge sedan sist....

långt mellan inläggen betyder oftast att det är mycket att göra men ingen akut kris. Det vill säga inget som måste kommuniceras omedelbart till alla medarbetare. Så är det väl nu med.

Det många varit upptagna av är givetvis eftersöken efter den försvunne Bräckeprofilen. Många medarbetare har lagt stor del av sin tillgängliga tid på detta. Kommunen som organisation har dock inte fått någon förfrågan om assistans och det är ju inte heller en kommunal fråga på annat sätt än att den berör många kommuninnevånare i allmänhet och Bräckebor i synnerhet.

Annars har tiden gått till olika saker som har bäring på budget 2014. Idag möte med Statens Bostadsomvandling som äger kvarteret Lokatten i Bräcke, förra veckan möten med alla avdelningschefer. Det har under min tid aldrig varit så svårt att få ihop budgeten! Jag tvingas konstatera att vi erbjuder en servicenivå alternativt vi har en dyrare struktur än vad skatte och stadsbidragsintäkterna medger- Mycket av verksamheten lagstyrt och svårpåverkbart samtidigt som det frivilliga är sådant som ofta är förknippad med livskvalité och förutsättningar för att bo eller bedriva sin verksamhet inom kommunens gränser.
//Bengt

Inga kommentarer: