12 mars 2014

Mars

Mars är som den brukar-förutom att snön saknas...

Dagarna intecknade av lönesamtal. Jag upplever att modellen fungerar väl nu och är ett bra stöd vid lönesamtalen.

Vi har även börjat med budgetarbetet för 2015-det ser ut som att det behövs ett omfattande arbete för att komma i balans. Kommunchefens ledningsgrupp har suttit en hel eftermiddag och en hel kväll bara för att undersöka alternativa/smartare sätt att reducera kostnadsmassan eller öka intäktssidan. Jag tror att alla är väl medveten om att generella sparbeting är svåra nu. En grundförutsättning för arbetet är givetvis att vi kan börja från 0 det vill säga att årets utfall överensstämmer med det som är budgeterat.

//Bengt

Inga kommentarer: