17 april 2014

Renässans

Även om bloggen främst varit avsedd för internt bruk och alla Ni som arbetar för Bräcke kommun har den fått externa läsare. Roligt men inte grundtanken. Efter att ha diskuterat detta fenomen med alla chefer i kommunen har vi ändå funnit att den har sitt värde.-Jag kommer alltså att fortsätta beskriva en kommunchefs vardag ett tag till!

Glad Påsk

Inga kommentarer: