12 juni 2014

En skidarena i Gällö allt närmare

Vi har under flera års tid nu arbetat med att undersöka förutsättningarna för att bygga en inomhusarena för längdskidåkning och skidskytte i den fd militära anläggningen i Viken/Gällö.

Förstudien visar att det är tekniskt möjligt, att det med största sannolikhet finns en marknad som bärden kalkylerade investeringen om ca 33mkr. För att ha lite marignal har vi räknat på 36 mkr.

När vi försökt få privata investerare till detta har den naturliga frågan varit : "Om detta är viktigt för Bräcke kommun hur mycket går ni in med?". Vi var därför tvugna att ställa frågan till de som beslutar över den kommunala verksamheten-folkets förtroendevalda.

Som jag anförde i mitt anförande inför gårdagens fullmäktige behöver något göras för att öka attraktiviteten och öka arbetstillfällen och besöksantal. Glesbygdsverket gjorde en studie över inflyttarkampanjer härom året. Jag minns två saker från den konferens som var när de släppte sin rapport. För det första att väldigt få inflyttarprojekt faktiskt gav resultat och för det andra att ytterst få människor flyttar till en plats man aldrig besökt. En ökad besöksnäring och ett vänligt bemötande kan få stor betydelse när väl arbetstillfällen kommer och kan vara nog för att folk skall ta steget. För en hemvändare till Jämtland kanske kommunens västra delar helt plötsligt blir ett alternativ-särskilt om det dessutom finns en fiberuppkoppling...
Jag har inte under mina drygt åtta år som ansvarig tjänsteman inte sett något som haft en större potential än detta-även om det fortfarande finns en liten risk att det inte blir av.

Vad blev beslutet?

-Alla tycker att det är en bra idé och beslutet blev att förvärva fastigheten som är på 25 hektar med strand mot Revsundssjön.
- Bräcke kommun skall initiera arbetet med att bilda ett arenabolag som skall ta över fastigheten och göra investeringen.
-Kommunens maximala engagemang och risktagande är 50%ig ägare av arenabolaget och maximalt insatta pengar inklusive fastighetsköpet är  9 miljoner kronor.-Det betyder att 27 miljoner kronor skall satsas av andra på en arena i Bräcke kommun.
-Investringsbidraget  hanteras utanför balanskravet-Det innebär att när pengar skall ut-vilket vi inte vet när och hur mycket- tas det av det egna kapitalet och ingår inte i driftsbudgeten. Det påverkar alltså inte den dagliga driften och kommer inte att påverka vare sig vård och omsorg eller skolans budget.
- Kommunen skall succesivt kliva ur arenabolaget när andra finansiärer hittas.

Vad betyder beslutet nu?

- Den initiala risken är att vi blir fastighetsägare till 25hektar mark , två byggnader och ett jättestort bergrun i Gällö
-Vi kommer nu att med beslutet som grund återuppta kontakterna med de större privata finansiärer som varit intresserade.
-Vi kommer att kontakta Fortifikationsverket för detaljer runt fastighetsaffären
-Vi kommer att göra en plan för bolagets bildande
-Vi kommer att förbereda en ansökan till Regionförbundet och Länsstyrelsen om investeringsstöd
-Vi kommer när vi samlat oss så småningom rikta oss till alla mindre företagare och intresserade med ett erbjudande anpassat för dessa- Vi vill att alla skall kunna känna en delaktighet i något som har potential att sätt kommunen på kartan och ge nya privata arbetstillfällen.
-När sluitlig finansiering blir klar starta bygget av världens längsta bana förinomhusskidåkning i naturberg.

Alla jag mött idag har varit jätteglada över beslutet- Det är även jag även om jag ser hårt arbete innan det blir verklighet. Det är dock ett stort steg framåt och en viktig signaleffekt!

Bengt

Inga kommentarer: