11 juni 2014

Tal Kommunfullmäktige 2014-06-11Fru Ordförande, ledamöter, press och åhörare

Jag skall be att få göra en bred ekonomisk betraktelse. Vi har i år som ni vet ett budgeterat 0 resultat. Det betyder att av de 450 miljoner som skatter och statsbidrag ger är allt inplanerat. Av dessa är nämndernas verksamheter 380 mkr. resterande del är våra gemensamma verksamheter såsom gymnasieförbund och räddningstjänstförbund mfl. Går man 2,9 miljoner plus enligt prognosen i ett enmans eller fåmansföretag är det oftast mycket pengar men för oss är det som att verksamheten kostat 99:30 istället för 100 kr! Eller så motsvarar det tio elever som går naturbruksgymnasium eller en placering av ett barn på ett institutionsboende. Det är med andra ord lätt hänt att utgiften ökar mer än man planerat medan att spara in 2,9 mkr då allt är planerat är svårt på kort tid! Icke desto mindre är jag glad att verksamheterna enligt de riktlinjer vi fått från kommunstyrelsen är så återhållsamma det går.
I detta är det både gungor och karuseller men skulle prognosen bli sann så borde det vara möjligt att till den slutliga kommunplanen i höst vara fullt realistiskt att lägga fram besparingsförslag på de nu saknade 4,1 mkr i den preliminära kommunplanen för 2015.

Jag brukar säga att budgetarbetets uppstart  de senaste sju åren sett ut som en vecka i Januari. Där startläget motsvarat antal minusgrader på termometern, men även i Januari kommer det mildare dagar så -4 känns om inte behagligt så åtminstone överkomligt. Även om jag säger det i en skämtsam ton vill jag understryka att varken jag eller någon av de högre tjänstemännen tar lätt på detta. Vi i verksamheterna strävar varje dag att ge er ett så gott beslutsunderlag vi förmår utifrån den tid och de resurser vi har och att på allra bästa sätt utföra den service ni beslutat om 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan och 365 dagar om året år ut och år in.

För något år sedan ställde jag frågan till ordföranden , vice ordföranden och oppositionsrådet om ni trodde att världen var påverkbar eller om vi helt och hållet styrs av ödet?  Och om urbaniseringen är en naturlag, Jag vet inte om Ni minns detta. Men om det är en naturlag så skall man ställa stor kraft till befolkningsprognoser,trender och tendenser och se till att så effektivt man kan skära och anpassa verksamheterna. Om man däremot betraktar världen som påverkbar får man en annan infallsvinkel då blir prognoser endast sanna om inget görs. I skenet av de svar jag fick har vi drivit tre stora projekt.

 Ett för att minska utgifterna
 Ett för att skapa framtidsförutsättningar
 Ett för att öka intäkterna. 

SOLARIS går mot sitt slut och jag kan stolt säga att nästan 50% av projektets deltagare har gått från långvarigt utanförskap till arbete eller studier vilket har ett enormt mänskilgt värde, men minst lika viktigt är att vi fått möjligheten att fortsätta arbeta efter SOLARIS metoder och erfarenheter i den nya arbetsmarknadsenheten.

Fiberutbyggnaden tror jag är en grundförutsättning för bo och bedriva verksamhet på landsbygden i framtiden. det mesta av det fantastiska arbetet utförs givetvis ute i byarna det är som tidigare sagts en folkrörelse! Årets bygd Rissna är ett utmärkt exempel på detta. Som planen nu ser ut kommer man genom vårt avtal med SKANOVA att ha fiber i Kälarne innan man fått fiber på Frösön!  Detta utan att som många andra kommuner bokstavligt plöja ner miljontals skattekronor Vi har iklädit oss rollen möjliggörare snarare än utförare. Detta är faktiskt något att vara stolt över!

Återstår gör projektet som syftar till att öka intäkterna. Vi är långt ifrån ensam om att försöka attrahera fler innevånare jag tror att alla kommuner utom möjligen de absolut största städerna arbetar med detta. I går när jag körde till arbetet hörde jag på radion hur Landskronas kulturchef med stolthet i rösen berättar om hur man med ökade subventioner parallellt med Lunds minskade subventioner lyckats få ett konstnärskollektiv att flytta från Lund till Landskrona. Med detta hoppas man kunna tvätta bort bilden av en industristad till förmån för bilden av en kreativ stad som blir attraktiv. För inte länge sedan såg vi i TV hur viktig Leksands IF är för Leksand eller Hur Götene satsade om jag minns rätt 100 miljoner på arvet efter Arn. Eller varför inte nämna satsningen på vinterstaden den har säkert kostat Östersund en slant men jag tror att vi nästan alla känner någon som flyttat dit och där möjligheten till skidåkning varit en avgörande faktor. Mycket handlar idag om vad människor uppfattar som attraktivt. I dagsläget ser det inte ut som att frisk luft och fin miljö räcker. Inte heller räcker det med en god kommunal service-vi har detta ändå tappar vi 100 personer/år. Skall man få företag eller människor att flytta måste det finnas ett sammanhang som är attraktivt, unikt och svårkopierat.

Jag tror också att det är viktigt för att attrahera unga att det finns något att vara stolt över oavsett om man är född och uppvuxen i kommunen eller inflyttad-alla vill göra ett bra val och alla vill berätta om sitt goda val.

Jag tror också att det på sikt är viktigt med en öppen och tillåtande attityd och inte ett introvert förhållningssätt med hårda kategoriska ord för att människor skall känna sig välkomna. Här tror jag att vi ALLA som möter människor har ett ansvar!

Jag säger inte att en inomhusarena för skidåkning i Gällöberget ger allt detta men jag säger att i vår region är turismen en basnäring och här finns sammanhanget och de bästa förutsättningarna i hela världen om man vill bli bäst på längdskidåkning-oavsett vad tidningen fokus säger. Om Ni tror att Gällöberget har potentialen att knyta oss närmare en av regionens basnäringar och ge det plastvarumärke vi behöver för att på sikt påverka utflyttningsprognosen och därigenom intäkterna så behöver vi veta var taket för det kommunala engagemanget går. När vi talar med potentiella investerare frågar de"-Om kommunen tror på detta hur mycket är man själv beredd att satsa?" Ibland får även jag samtal från medborgare med olika idéer och när jag frågar var deras del är eller vad de vill ha hjälp med säger de "Nja, jag är mer en sådan som har idéer och tänkte att kommunen skulle..." Jag brukar nog säga tack ring inte oss vi hör av oss om det blir intressant...Det finns inga garantier och jag sade inledningsvis att vi alltid strävar efter att ge så kompletta beslutsunderlag det går och så har vi gjort även här. Skulle man önska något så är det om ni säger ja idag så skulle det i skenet av SOLARIS, Fiberutbyggnaden, Frikommunförsöken för en drygt 25 år sedan vara en politisk enighet som säger att äger att -Vi är framåt , innovativa och företagssama och även om det inte bär så skulle möjligheten dyka upp igen så skulle vi ta den för om vi lyckas nio gånger av tio så är det värt det.

Avslutningsvis vill jag önska alla en skön sommar och citera en av medlemmarna i pensionärs och handikapprådet när jag föredrog projektet för ett tag sedan som sade

"Det är inte de fega som bygger världen"

Tack

Inga kommentarer: