17 mars 2015

Kommunalekonomi för icke ekonomer

Ibland får jag frågor om hur den kommunala ekonomin fungerar...kanske speciellt i årsredovisnings och budget tider. Tänkte därför dela med mig av några enkla men ack så viktiga strecksatser:


- Kommunen får inte i driften planera verksamhet  för mer än de beräknade intäkterna= man måste lägga en budget i balans.


-En konsekvens av detta är att ett överskott ett år inte per automatik går att använda för slippa neddragningar nästa år....En kommunen gör alltså ett positivt resultat som läggs till det egna kapitalet inte en vinst att disponera som man behagar. 2014 gjorde vi ett ganska bra resultat de främsta anledningarna är att verksamhetsförändringarna för att komma i balans 2015 kunde tidigareläggas så att vi fick viss effekt redan 2014. Men det går inte att använda till årets driftsbudget.


- Man får inte finansiera verksamhet(drift) genom att sälja egendomar eller inventarier. Man kan alltså inte sälja fastigheter eller liknande och använda pengarna till löpande verksamhet. En vinst (= en försäljning överstigande det värde vi har i bokföringen) hamnar på resultatet och det egna kapitalet.


-Ett negativt resultat skall återställas inom tre år.


-En kommun kan inte gå i konkurs eftersom man har rätt att ta ut skatt av medborgarna.


Jag är jätteglad att alla verksamheter höll igen under 2014 så att vi stärkte det egna kapitalet. Det innebär bland annat att investeringar kan göras utan att uppta nya lån vilket i sin tur stärker driftsbudgeten indirekt. Det positiva resultatet har dock endast denna indirekta påverkan på årets budget. Det gäller alltså med 0kr budgeterat resultat att hålla igen så att vi inte får ett negativt resultat 2015 och så att inte betinget 2016 blir alltför stort.


//Bengt

Inga kommentarer: