26 maj 2015

Branden vid Octowood

Ofta vid svåra påfrestningar behöver inte den kommunala verksamheten göra någonting alls.
Ofta tror man därför att ingenting gjorts...
Ofta kan man förledas att tro att kommunen inte hade koll...
Ofta har den kommunala verksamheten förberett sig mer än man tror..


Långt efter stormen Ivar fick jag veta att man trodde att den kommunala organisationen var ovetande om hur det såg ut i byarna-när vi i själva verket hade ganska bra uppfattning om hur läget var. jag tänkte därför publicera min "loggbok" över hur pingstdagen förlöpte...
 


10: 44 Första information kommer till kommunchefen om att det brinner på stolpfabriken i Kälarne


10:46 Diskussion med kommunstyrelsens ordförande


11:10 Informerar C Tillväxtavdelningen vars medarbetare har informationsfrågorna


11:15 Diskussion om läget med Kommunstyreslens ordförande


11:22 Lägesrapport från Kälarne


11:24 Diskussion med C Tillväxtavdelningen om vindriktningar informationsbehov, evakueringsbehov


11:30 Räddningstjänsten ringer och informerar om branden och det VMA(Viktigt Meddelande till Allmänheten) som gått ut samt att de kontaktat kommunens Bygg och Miljöavdelning. För närvarande ingen bedömd risk för evakuering. Räddningstjänsten säger att de ringer om läget förändras till det sämre.


11:32 Uppdaterar C tillväxtavdelningen


11:37 Diskussion med Kommunens säkerhetssamordnare-Just nu räddningsinsats inget vi kan göra på plats utom följa väder, vind och utbredning


11:42 SMS från C Bygg och Miljöavdelningen angående att hon blivit kontaktad av räddningstjänsten ur ett miljöperspektiv för räddningsinsatsen. Följs upp av ett telefonsamtal där vi diskuterar utbredning och vindriktning


11:48 Lägesrapport från Kälarne


11:52 C Tillväxtavdelningen meddelar informatör, avvakta.


12:04 Diskussion med C. teknik och infrastrukturavdelningen om eventuella behov som kan uppstå vid en evakuering


12:14 Ny avstämning med kommunens säkerhetssamordnare


12:20 Försöker nå C vård och omsorgsavdelningen


12:25 Skickar kort SMS till C vård och omsorgsavdelningen


12:28 Telefonsamtal från C Sociala avdelningen med fråga om behovet av samla kommunens krisledningsgrupp. Beslutar att avvakta händelseutvecklingen.


13:03 Diskuterar med C Vård och omsorgsavdelningen om det finns brukare i vindriktningen som inte vid förvärrat läge med farlig rökutveckling kan ta sig därifrån själva


13:56 Lägesrapport från Kälarne


14:21 Lägesrapport från Kälarne


15:00 Lägesrapport från Kälarne


15:06 Återkoppling från C vård och omsorgsavdelningen vinden ligger åt ”rätt håll” ingen fara


17:53 Lägesrapport från Kälarne


17:56 Avstämning av dagen med kommunstyrelsens ordförande


18:07 SMS till Företagsledningen för Octowood beklagar katastrofen aviserar besök måndag morgon


18:07 Ställer in och ombokar möten och flyttar i kalender för att möjliggöra besök i Kälarne på måndag morgon


18:16 C Tillväxtavd stämmer av med Kommunstyrelsens ordförande inför måndagen.


20:22 Diskussion med C. Sociala avdelningen angående måndagen


20:28 Lägesrapport från Kälarne


22:11 SMS från Företagsledningen bekräftar besöket på måndag morgon.


Måndag 08:10 Besök Octowood Kälarne tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande.


 


 
//Bengt

Inga kommentarer: