05 maj 2015

Uppdatering....

....för lite tid att uppdatera bloggen...ber om ursäkt för detta men tiden att skriva och reflektera är på kvällar och då pockar barn, läxläsning mm på uppmärksamheten också...


Den senaste tiden har förutom det "eviga" fakturor, personalärenden, svara på frågor via telefon, mail och brev ägnats åt några saker.


Främst denna tid på året ekonomi....Vi är nu mitt i arbetet med att ta fram ekonomiska ramar för verksamheterna 2016. Trots att 2015 efter april ser bra ut kommer det att krävas omfattande verksamhetsförändringar för att få en budget i balans för 2016. Hur kommer det sig kan man undra...dels kommer det en sista återbetalning av försäkringspremier från AFA och dels blir det ett överskott av försäljningen av fjärrvärmen. Det är intäkter av engångskaraktärer men även verksamheterna ser ut att gå ok. Försämrad skatteunderlagsprognos och prognosticerat befolkningstapp är de stora utmaningarna för 2016. Eftersom det är ett glapp mellan förväntade intäkter och förväntade kostnader 2016 gäller det trots att det ser ok ut nu att inte dra på sig något som leder till en ökad kostnad eller et än större glapp. Tvärtom kan vi göra en förändring tidigare än årsskiftet 15/16 skall vi göra den. Jag tycker ledaren i expressen fångat förutsättningarna ganska väl   http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kommunen-har-blivit-politikens-krockkudde/ 


Med detta som grund gäller det också  att vara effektiv i det vi gör. Min uppfattning är att rätt antal medarbetare på rätt plats med rätt kompetens ger en effektiv organisation som spar pengar...
-För många medarbetare blir dyrt men för få medarbetare som inte hinner göra rätt blir också dyrt.
-På rätt plats innebär en betydligt lägre sjukfrånvaro än idag orsak och verkan till sjuktalen kan vara många men jag hoppas att sjuk och frisk och den omvända sjukvårdsupplysningen skall påverka korta sjukfall
- Rätt kompetens handlar kompetensförsörjning och både om att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så att vi kan behålla medarbetare men även att utveckla medarbetare mot nya förändrade krav eller rekrytera rätt kompetenser i framtiden. Här pågår ett omfattande analysarbete där vi nu samlar in ett brett underlag från såväl de fackliga organisationerna som alla chefer.


Vad gäller världens längsta inomhusanläggning för längdskidåkning i naturberg går projektet vidare. Det tar längre tid än jag hoppats men sett i ett större perspektiv är vi ändå raska. Botkyrka kommun/Stockholm skicenter började 2008 tror jag och de är inte i mål ännu. Vi har nu börjat mejsla fram underlag för ett förfrågningsunderlag. När sedan byggfirmorna räknat ser vi vart vi är. Det som sagts är att alla skall ha möjlighet att bidra till att det blir verklighet.


//Bengt

Inga kommentarer: