18 september 2015

Kaos i hemtjänsten?

Rubriken i LTs nätbilaga är skarp.
Har det verkligen varit kaos i hela kommunen?? Givetvis inte!
Ligger det ingenting i det som skrivs? Jo förmodligen. Sommaren är den tid då det går åt flest vikarier. Självklart är det bättre med ordinarie personal som har delegation på medicinering och som känner såväl brukare som rutiner.


Bemanningsenhetens grunduppdrag är att bemanna kända och  beviljade ledigheter samt sjukdomsfall inom förskolan och vård och omsorg. En uppgift man löser i 98% av fallen. Man har också att förhålla sig till de lagar och avtal som gäller alla arbetstagare. Det betyder att de måste se till att även vikarier följer arbetstidsavtal och får ut sin rättmätiga dygns och veckovila. Dessa regler gäller oavsett vad arbetstagaren i fråga tycker. Självklart måste de även se  upp så att inte personal som går på ett semestervikariat kvalar in och blir anställd om inte enhetschefen har för avsikt att anställa. Då drabbas ju enheten av en icke planerad övertalighet och måste säga upp folk på grund av arbetsbrist och man får en uppsägningstid där det inte finns arbetsuppgifter...
Detta är helt riktigt! Det är inte bemanningsenheten som skall tillsvidareanställa personal utan enhetscheferna.


Det vi sett är att det uppdrag bemanningsenheten fått av verksamheterna på totalen överstiger den sammanlagda siffran av beviljad ledighet och sjukfrånvaro...Detta måste analyseras-ett arbete som jag vet är påbörjat.


Som i alla verksamheter gäller det att ha rätt antal ordinarie personal med rätt kompetens och på rätt plats för att få en effektiv och ändamålsenlig organisation. Även detta vet jag är ett arbete som är på god väg-även om det inte syns i media.
//Bengt

Inga kommentarer: