24 september 2015

Chefsutveckling

Igår chefsutvecklingsdag med samtliga chefer. Det är mycket att hålla reda på som ansvarig för verksamheten och ibland kan det räcka att veta vad det är man inte vet så att man kan få hjälp av staben innan man gör för mycket.... Ett sådant exempel är sociala media. Det tar kanske en kvart att starta en facebooksida för att berätta om sin verksamhet. Att man måste som kommun ha ett register över vilka sociala media som finns. Att man måste ha samtycke innan bilder publiceras. Att man måste ha skriftligt samtycke från bägge vårdnadshavarna innan man publicerar bilder på minderåriga. Att man måste kunna ta bort kränkande kommentarer inom fyra timmar även helger. Att detta även gäller så kallade "slutna" grupper. Att all information och alla bilder ägs av företaget facebook att använda efter deras behag. Att man med liggande lagförslag kan bli dömd till miljonböter om man bryter mot personuppgiftslagen kanske man inte tänker på när man bara ville visa upp en fin verksamhet... Men vad värre är att man kanske offrar någon med skyddad identitet bara för att man tycker att regelverket är fånigt och inte "trodde" att det fanns någon sådan i gruppen....
Jag tycker man skall ta en diskussion på arbetsplatsträffen om sociala media och vad som kan uppfattas som att det är kopplat till tjänsten och vilket ansvar det medför.


I övrigt på programmet rekryteringsprocessen och till den kopplat lagen om anställningsskydd och omplaceringsskyldigheten vi har. Givetvis en genomgång av det ekonomiska läget och något lite om det som varit aktuellt i media senaste dagarna.


Vi tänker också en hel del på hur vi trots det svåra läget skall kunna vara en attraktiv arbetsgivare och vad vi kan göra för att alla fantastiska medarbetare skall trivas och stanna kvar.


//Bengt

Inga kommentarer: