09 oktober 2015

Flyktingkatastrofen...

Aldrig förr har så många flyktingar kommit till Sverige. Portarna till Sverige är överfyllda och för att få tak över huvudet måste flyktingarna spridas över landet. Migrationsverkets boendeplatser för asylsökande beräknas trots den förtätning som gjorts ta slut på lördag. Även Bräcke kommun har svarat på migrationsverkets begäran om beredskapsplatser. Det som efterfrågats i detta skede är endast de gymnastiksalar eller campingplatser som är i kommunal ägo och där kommunen kan bemanna upp, svara för sängar/madrasser , mat och tolkhjälp. Vi har inte uppdraget att scanna av privata alternativ. Vi har sagt att det skulle vara möjligt att ställa upp med totalt 100 platser. Vi begärde redan i tisdags att Migrationsverket skulle teckna avtal om dessa ifall de måste avropas så att vi vet hur många måltider per dag de vill servera, hur hög bemanning de vill att vi skall ställa upp med och inte minst behöver vi ha en bedömning om tidsutsträckning och ha en uppsägningstid. Det är ytterst svårt att planera bemanning och matleveranser till 100 personer om man inte har en bedömning av utsträckning eller en uppsägningstid.
Vår planering fortsätter.
//Bengt

Inga kommentarer: