10 november 2015

Kritik mot Gällötunneln i Länstidningen

Kritiken mot projektet har varit väldigt liten. Att det kommer är inte förvånande -snarare väntat.
Man måste dock veta några fakta för att sätta den i rätt perspektiv.

- Det stöd vi fått från regionen kommer från det statliga anslaget till regional utveckling och kan inte användas till att täppa till underskott i driften på hälso och sjukvården. När regionen bildades tog man över ansvaret för regional utveckling av staten och därigenom fördes anslaget över från staten/länsstyrelsen till regionen. Om det finns andra projekt som bättre ger regional utveckling för Bräcke kommun så skall projeketet ställas mot dessa.

- Det är riktigt att TorsbySkiTunnel har haft underskott i driften de första åren.Våra kalkyler visar på en väsentligt lägre driftskostnad då berget har en naturligt låg tempratur och en unik förmåga att lagra kyla. Karlstads universitet visar på att effekterna av skidtunneln leder till att besökarna årligen spenderar närmare 30 miljoner kronor i Torsby på annat. Det ger också underlag till samhällsservice som annars inte skulle finnas i den omfattningen. Slutligen har den satt Torsby på kartan. Om det kostat en miljon om året i kommunalt driftstöd som man berättade när vi var på besök måste det vara en bra utväxling. Om kundunderlaget räcker till Gällö vet vi förstås inte förrän efteråt.

- När Kommunfullmäktige för något år sedan sade ja till projketet var en grundförutsättning att det kommunala ägandet skulle uppgå till maximalt 50% och att man på sikt skall avveckla sitt ägande till förmån för privat ägande. Detta har alltså varit en grundförutsättning och är inget nytt påfund. Vi har hela tiden sagt att det skall vara möjligt för alla att bidra till att detta blir verklighet, men vi har tagit det i etapper offentligt stöd, större privat ägande, småföretagare samlade under Gällö invest och sist men inte minst möjliggörare genom privatpersoner.

Det är ett riskprojket det har vi alltid varit tydliga med. En professorn i landsbygdsekonomi sade dock på en konferens att landsbygdskommunernas möjlighet låg i att hänga på den profil som finns i regionen. Att göra ingenting har inte lett till någon stark utveckling snarare tvärtom vi har årligen besparingskrav. Detta är det vi sett som har absolut störst potential till utveckling inte minst mot den bakgrund jag beskrivit ovan.

Avslutningvis skall jag be att få citera en medlem i  pensionärs och handikapprådet
 "- Det är inte de fega som bygger världen"

Gå in på www.midswedenskipark.se skriv ut sponsorblanketten skriv under och skicka den på den adress som står på blanketten .

:-) Bengt


Inga kommentarer: