02 november 2015

Uppdatering

Verksamheten pågår som vanligt men parallellt med detta har vi veckovisa avstämningsmöten med länsstyrelsen, polisen, regionen, försvarsmakten, civilförsvarsförbundet, migrationsverket och länets övriga kommuner angående flyktingsituationen. Alla aktörer arbetar nu tillsammans för att det skall bli så bra som förutsättningarna medger


Fortfarande kommer i storleksordningen en kommun i veckan till Sverige som söker asyl. Min bedömning är därför fortsatt att det är en tidsfråga innan fler som flytt krigen hamnar i Bräcke kommun. Tiden för att bedöma om de har asylskäl ökar givetvis med denna inströmning och de kommer att bli kvar i väntan på beslut.Många har lämnat allt de har bakom sig. Ibland hör jag kommentarer om hur mycket pengar de får-jag tänkte därför bjuda på lite siffror urklippta från migrationsverkets hemsida. Eftersom ersättningen inte räcker till en tåg eller bussbiljett  blir de asylsökanden i allt väsentligt kvar på den ort de är och handlar på den affär som finns. Om de är många  ökar det affärens omsättning och ger därigenom ett bättre underlag för affären vilket ger förutsättningar för ett bredare sortiment för de gamla kunderna....
//Bengt

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 37 kr/dag för barn 0–3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).
Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Inga kommentarer: