18 december 2015

GOD JUL
 Tekn
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar,
Mörka fastigheter skall tändas med ljus.
glimmande bågar i alla Brinks hus,
de som stått tomma från tid till tid,
bråttom att fixa inför julefrid!
Jul, jul, glans över tekniskas förvaltade skogar!
Soc
Jul, jul, i statens tvångsanvisningar vi oss fogar,
Massor av ungar fylls i tomma hus,
I det tysta förebyggs helgernas rus.t
illgång har blivit brist från tid till tid,
eviga längtan till att bli ”klar” på sin tid!

Jul, jul, HVB hemmen växer fortare än våra skogar,

Tillv
Jul, jul, strålande jul, glans över tunneln i Viken
nya webben kan snart njutas med fiberns ljus.
Företagsetableringar sker tyst som en mus,
personal som bytes från tid till tid,
eviga längtan till struktur och frid!

Jul i Viken, hoppas fördröjningen inte gör någon besviken
V/O
Jul, jul, strålande jul, inom vården man knogar,
Medias kritik vi ej alls känner till.

Undrar vem som oss så illa vill
Svar vi skickar regelbundet till IVO,
Framtiden löses kanske med KIVO

Jul, jul, nästa år vi kanske slipper ordet -spar!

B/M
Jul, jul, strålande jul, glans över även Ånges skogar,
Glömda byggnader har hamnat i inspektionens ljus.
Uppgradering av brandklass i alla hus?
inventering av enskilda avlopp,
om en hälsosam framtid ge hopp

Jul, jul, inga gränser går mer genom vida skogar
Stab
Jul, jul, effektiviseringar med andra vi letar,
Till konkurrensverk och länsstyrelse vi skriver i flitens ljus.
ser nu rapporter i alla trafik-ljus,
räknar och fyller upp tid och tid,

eviga längtan att få jobba i frid!
Jul, jul, ingen ser merjobben när vi samarbetar!
Skola
Jul, jul, långdragen väntan all kraft det tar,
Nyanlända, Asyl och SFI och VUX.
lokalfrågan i Bräcke har blivit ett krux,

Hot om inspektioner från tid till tid,
eviga längtan till lugn och frid!

Jul, jul, framtida organisering är äntligen klar!
................................................................................................
Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita vingar,
över rankingars blod och larm,
över handläggare som jobbat sig varm,
över de gamla som gå till ro,
över de ungas dagande bo!
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar!
 
Tagga ner slappna av och tänk på …
Att det är finare att ge än att få!
God Jul alla medarbetare

Inga kommentarer: