08 februari 2011

Ägarsamråd inför budget 2012

I dag ägarsamråd.
Naturbruksgymnasieutbildning är viktigt för kommunen de "gröna näringarna" står för ca 10% av kommunens näringsliv. Ett projekt har startats inom gymnasieförbundet (som vi äger tillsammans med Krokom, Ragunda och Östersund) för att se på vilket sätt skulle Landstingets naturbruksgymnasium kunna bedrivas under gymnasieförbundets ledning så att det blir en bra utbildning till en rimlig kostnad för kommunerna.LRF och Norrskog är med i styrgruppen för att säkerställa kvalité och näringens behov.

Gymnasieförbundet annars verkar stå sig hyfsat i konkurrensen med friskolorna (om vi skall tro förstahandsvalen). Nya gymansiereformen träder ikraft. Inte desto mindre minskar elevkullarna och de måste också fundera över kostymens storlek liksom alla kommunala verksamheter

Räddningstjänsten står inför fördyringar i form av införandet av radiosystemet RAKEL. Här har förbundet inget val nuvarande radionät släcks ned när det nya rikstäckande är i drift.

Pusselbitarna för vår egen budgetprocess börjar därmed falla på plats. Det är också viktigt att eventuella lönesatsningar finns med redan i detta stadie av budgetprocessen för att kunna värderas när förslagen skall upp till den politiska beslutsnivån för avdömning.

Inga kommentarer: