28 februari 2011

Utvecklingsgrupp?

Namnet är både rättvisande och felvisande. Sker utvecklingen i denna grupp och inte ute i verksamheterna? Nej så är givetvis inte fallet. Grupperingen är mer informell och av informativ karaktär-vad är det för utveckling som sker ute i verksamheterna som inte andra vet om? Kunde man samordna insatser och nå större effekt om man visste bättre vilka utvecklingsprojekt som pågick ute i verksamheterna? Skall man driva allt i linjeorganisationen eller lämpar sig vissa saker bättre att driva i projektform?
På försök kommer därför Etapp 1 av de fysiska åtgärderna av centrumutvecklingen i Bräcke och utsmyckning/invigning av den planskilda korsningen i Bräcke att drivas i projektform.
//Bengt

Inga kommentarer: