12 mars 2012

Full fart efter sportlovet

Åter i tjänst efter några dagars sportlov med barnen
Först ut styrgruppsmöte för projektet SOLARIS. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, RSMH, ABF, Medborgarskolan och Livsstilskompetens är de viktigaste medspelarna i projektet och de utgör tillsammans med oss styrgrupp för projektet och ett stöd för projektledningen. Samlat en otroligt bred kompetens som det verkligen känns att de kan utgöra ett reellt stöd till projektledningen.

På eftermiddagen presenterade Svenskt näringsliv resultatet av sin årliga enkät. Jag är mycket tveksam till denna och den metod man använder. Den är viktigt för att den får ett stort medialt genomslag och många refererar till den, men....
En timme av två ägnas åt företagens upplevelse av hur politik, tjänstemän, media och skolans attityder är. När man sedan väger ihop resultatet är dessa frågor värda 1/18 av totalbetyget....Enlig min uppfattning ger man sken av att det är de kommunala attityderna som påverkar företagens vilja att växa och anställa. Jag är som sagt mycket tveksam till detta och undrar verkligen om det går att leda i bevis. Alla vet att tillväxten sker hos våra duktiga företagsare och att vår primära uppgift är att svara för gemensam service och försöka stödja samhällsutvecklingen enligt de politiska prioriteringar som görs. Störst inverkan på totalresultatet har en så generell fråga som "hur tycker du att det sammanfattningsvis är". Den är ensam värd 33% av resultatet...Om det är svårt att vara företagare i Bräcke kan vi av detta inte utläsa om det beror på statliga regler, arbetskraftsförsörjning, för liten kundkrets, missad upphandling, att vägarna polgas av traktorer och saltas eller om det faktiskt är så att man inte fått den service man önskat av den kommunala förvaltningen.... Enkäten trots sitt stora genomslag är alltså tyvärr ett ganska dåligt mått på kommunens näringslivsbefrämjande åtgärder.

Sedan politisk beredning inför nästa kommunstyrelse-årsredovisningen skall bland annat upp för godkännande av den politiska församlingen. I morgon central samverkansgrupp bland annat

Inga kommentarer: