19 juni 2012

Din webläsare stödjer inte längre.... Teknikskiften kan ibland försvåra verksamheten-i alla fall initialt. Administrativa dagar. Samtal med mina närmaste medarbetare om ny lön. För de flesta är lönerevisionen för 2012 klar-lärarna är det stora undantaget men även här utbetalas(om samtalen är klara) ny lön sedan får vi korrigera den om centrala parter kommer överens om ett högre belopp. Ett arbete har påbörjats med de fackliga företrädarna för att korrigera modellen inför nästa år. Vi har en nyare lönepolicy antagen av fullmäktige och den gamla är svår gentemot vissa centrala avtal. Trots att den har sina brister var den gamla ändå ett steg i rätt riktning. Den likställde prestation och lön oavsett facklig tillhörighet- så var tyvärr inte alltid fallet tidigare och alla vet(förhoppningsvis vad som mäts och vad det är värt). Nu skall arbetet förfinas med målet att den kan tillämpas inför nästa revisionstillfäle. Intervjuad av länstidningen om vad som gjorts av uppdraget centrumutveckling Bräcke Fakturahantering och yttranden till länsstyrelsen angående ansökta kameraövervakningar //Bengt

Inga kommentarer: