04 juni 2012

Styrgrupp SOLARIS

Idag styrgrupps möte med den grupp projektledningen för SOLARIS har till sitt förfogande. Desvärre har projektet inte fått formellt ok från Europeiska socialfonden att fortsätta efter mobiliseringsfasen. Denna fördröjning har lett till att trots att upphandlingen om socialt företagande är klar kan vi inte skriva kontrakt. Men vad värre är att utbildningen riskerar att flyttas fram och de som kan tänkas sig arbeta i eller renta av starta ett arbetsintegrerande socialt företag förlorar tid. Annars går projektet enligt plan. Inom kort kan man följa projektet via Bräcke kommuns hemsida på en egen tillgänglig undersida. //Bengt

Inga kommentarer: