07 juni 2012

Mid Sweden Science Park

Idag möte med Mid Sweden Science Park. Vi äger del av bolaget via regionförbundet. Bolaget syftande till tillväxt hos regionens näringsliv. MSSP innehåller inkubatorverksamhet där vilda idéer eller nya produkter kan få hjälp att komma vidare förutom detta kan det förhoppningsvis hjälpa till med kontakter mellan företag, stödja företag i behov av forskning och utveckling eller hitta vägar att kommmersialisera det som väcks inom MIttuniversitetet. Ett mycket öppet och bra möte med MSSPs nya vd-hoppas att det utvecklas till det vi hoppts på. Förutom detta skall löpande verksamhet fungera fakturahantering etc men viktigast av allt personalen! //Bengt

Inga kommentarer: