10 december 2012

"Hårt pressad på min högra flank. Min center viker tillbaka. Omöjligt att manövrera. Situationen utmärkt. Jag anfaller."

"Hårt pressad på min högra flank. Min center viker tillbaka. Omöjligt att manövrera. Situationen utmärkt. Jag anfaller."  sade den franske Maskalken Ferdinand Foch under 1.a världskriget  i ett meddelande till det franska Högkvarteret(om jag i tidigare bloggar placerat denne storhet under fel tidsepok ber jag alla historie intresserade om ursäkt).

Det märks i vilket fall att det är flera inom Vård och Omsorgsavdelningens ledning som är frånvarande och att en del funktioner är underbemannade. Jag vet att alla gör sitt bästa och löser de problem som uppstår-Ingen nämnd och ingen glömd ,men jag ser hur medarbetare utanför sina egentliga ansvarsområden kliver fram och försöker hitta lösningar-Tack Ni är fantastiska.
//Bengt

Inga kommentarer: