06 december 2012

MidSweden SkiPark

Det har varit mycketr uppmärksamhet i media den senaste tiden runt vår förstudie om att skapa en inomhusanläggning för längdskidåkning och skidskytte av det tömda militära förrådet i Gällö.
Det mesta har varit positivt-alla är dock inte övertygade-speciellt inte ledarspalten i onsdagens ÖP.

Han har inte varit i kontakt med någon i förstudien innan han skrivit. Vad han  grundar sina uttalanden på är därför oklart. Förstudien är ännu inte klar. Inga siffror finns redovisade någonstans varken kostnader eller bedömda intäkter. Vad vi vet är att den skiss vi visat mötts av positiva svar från alla grupper av besökare från elit till handikappidrott. Här räknar jag också in Svenska skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet.

Vi vet också att studier av effekten av Torsbys tunnel visar att den årligen genererar 20-25 mkr för det lokala näringslivet i form av handel( logi, mat, restaurang, övrig service när man ändå är där etc).
Jag tycker kanske att det vore klädsamt att vänta med kritik till dess att det finns ett underlag att kritisera. Därefter skall man givetvis värdera risker mot möjliga vinster innan man fattar beslut.

Men-Återigen-Rädslan för att göra fel får aldrig vara så stor att man väljer att göra ingenting alls-

//Bengt

Inga kommentarer: