17 januari 2013

JUBILEUM!!!

Vi  har nu passerat 10 000 läsare på denna blogg!!!
Jag tolkar det som att den faktiskt fyller sitt syfte-att kommunicera en kommunchefs vardag med alla sina medarbetare!

Idag har jag besökt några av dessa (Dagcenter i Bräcke) et värdefullt möte både för mig att få en känsla vilken vardag de har men också för attdirekt kunna kommunicera vad som kanske händer och varför på ett övergripande organisatoriskt plan.
Annars går mycket tid till de utvecklingsprojekt kommunen just nu driver SOLARIS,Bredbandsutbyggnad och Midsweden skipark- en förstudie om en inomhusanläggning för längdskidåkning och skidskytte i den gamla militära bergsanläggningen i Gällö.

Jubileet skall firas med middag på centrumgrillen för att senare i kväll träffa de markägare som är grannar med "Gällöberget"
//Bengt

Inga kommentarer: