08 januari 2013

God fortsättning

Så var det åter full farter helgerna...

Idag visat konceptet Midsweden Skipark för ordföranden i Jämtland Härjedalens skidförbund-Han tycker det är lika bra som alla som sett det-kul! Förstudien väntas efter lite fördröjning bli klar inom några dagar!

Möte med telia/sonera om fiberutbyggnad

Avslutningsvis nås jag av ett föreläggande från arbetsmiljöverket att om vi inte rensar förvaltningshuset från saker som kan användas som tillhyggen samt tar fram rutiner för hot och våld får vi böta...
Jag upplever nog faktiskt att vi har såväl en plan för hot och våldssituationer samt utarbetade rutiner-vi har faktiskt till och med upplevt skarpa hot. Arbetsmiljöverket hade då inga synpunkter på vårt agerande.
Vi skall givetvis se över våra rutiner och se om det finns brister i dokumentationen. Dokumentation är viktig när man byter personal men...För alla medarbetare är det dock beredskapen och förmågan att agera som är det viktigaste.

//Bengt

Inga kommentarer: